آموزش فشرده سازی بازی ها با نرم افزار UHARC

آموزش فشرده سازی بازی ها با نرم افزار UHARC
دانلود ورژن نهایی
WinUHA - UHARC GUI - High Compression Multimedia Archiver
http://cur.lv/10kb5c