سخنرانی مهندس احمد سعیدنیا - همایش کیمیا فکر بزرگ

سخنرانی مهندی احمد سعیدنیا، استاد و پیشکسوت شهرسازی
در مراسم تجلیل از دانشجویان ممتاز شهرسازی کیمیا فکر بزرگ - تالار رودکی تهران
دکتری شهرسازی
کارشناسی ارشد شهرسازی
www.fekrebozorg.ir
www.kimiaketab.com
www.alikhademoreza.ir