تانکی برای زیر آب

عبور تانک T-90 روسیه از زیر آب


از سایت ما هم دیدن کنید

http://msm.rozblog.com