فیلم خانه دختر توقیف شد

سرانجام فیلم جنجالی خانه دختر توقیف شد. کلیپ این خبر در بیست و سی رو ببینید.