كدام چهره مشهور قصد حضور در انتخابات مجلس را دارد؟

با اینکه هنوز تا انتخابات دهمین دوره مجلس حدود ۱۰ ماه دیگر باقی مانده است اما بسیاری از اشخاص، احزاب و گروههای سیاسی از هم اکنون در حال برنامه ریزی برای ورود به انتخابات اسفندماه و کسب کرسی های سبز بهارستان هستند.