شکار موش توسط مار زنگی

در این برنامه قصد داریم روش شکار مار را به تصویر بکشیم و اینجا یک مار زنگی در جنگل در حال خزیدن می باشد و در نزدیکی خود موشی را می بیند و در یک حرکت سریع به موس حمله کرده و موش را نیش می زند و موش فرار می کند ولی زهر در بدن او جریان دارد و بزودی از پای در می آید و پس از دقایقی زهر به خون موش راه پیدا کرده و موش می میرد و مار او را می بلعد و زمان زیادی طول می کشد تا مار موش را بتواند بلعیده و هضم کند و این چرخه زندگی حیوانات می باشد و حیوانی توسط حیوان دیگری برای ادامه بقا و نسل شکار می شود و امیدوارم از این شکار زیبا خوشتان آمده باشد .