نقاشی شگفت انگیز با آی‌پد

یک هنرمند انگلیسی با استفاده از تبلت آی‌پد نقاشی شگفت‌انگیزی از چهره مورگان فریمن بازیگر هالیوود ترسیم می‌کند