تست اتصالات شبکه

ترمیم خطوط آب و فاضلاب و نفت و گاز هزینه های هنگفتی دارد , لذا در اقصی نقاط جهان مرسوم است محل اتصالات لوله ها به هم از نظر نشتی تست شود
در این ویدئو نمونه ای از کار های شرکت سازه های آب فعال برای تست نشتی قرار گرفته است

تلفن تماس : 66909181-021
فکس : 66909182-021
وب سایت : http://wateractiveco.ir