تبدیل عکس به نقاشی بصورت حرفه ای ( قسمت اول )

دراین ویدیو یاد می گیرید که چگونه عکس های مورد نظرتان را به راحتی تبدیل به نقاشی کنید.انگار که از ابتدا آن را نقاشی کرده اند به نظر می رسد.مطمنا از دیدن این ویدیو و آموزش ارایه شده درآن لذت می برید.این آموزش برای اولین بار است که توسط تیم انجمن فدک ساخته می شود انشالا مورد رضایت شما قرار بگیرد.قسمت دوم این آموزش در آینده تولید می شود