درایورهای مُرده را زنده کنید !!!

درایورهایی که بعد از نصب ویندوز نصب می کنید مهم ترین نقش را در ویندوز ایفا می کنند بدون وجود درایورها، نمی توانید از امکانات رایانه استفاده کنید.اما به مرور زمان برخی از این درایورها قدیمی می شوند و نیاز به آپدیت دارند.ساده ترین روش آپدیت کردن درایورها را به شما دراین ویدیو آموزش داده ایم