حیات وحش خوزستان

استان خوزستان با مساحت 64057 کیلومتر مربع در جنوب غربی ایران در کرانه خلیج فارس و اروند رود قرار دارد. در قسمت جنوبی استان تمامی شهرها ساحلی هستند و همین مسئله باعث شده که خوزستان را استانی ساحلی بدانند. از آبادان تا هندیجان و از خرمشهر تا بندر امام همه و همه ساحلی هستند . اما این سواحل زیبا بومیانی هم دارد