وقتی ظریف سوال دانشجویان رو پاسخ نمیده و فرار میکنه ...

چند تن از دانشجویان از وزیر امور خارجه پرسیدند: «چرا به اوباما دست دادید؟» و «مخاطب سخنان امروز آقا چه کسی بود؟ » که وزیر امور خارجه ترجیح داد سؤال دانشجویان را بی پاسخ بگذارد! اطلاعات تکمیلی در اینجا: http://2arbab.rozblog.com/post/847 ، اعداد در آدرس را به انگلیسی تایپ کنید تا به صفحه ی مورد نظر هدایت شوید!