حضور دکتر عباسی در برنامه عصر، شبکه افق (قسمت ۱)

حضور دکتر عباسی در برنامه عصر، شبکه افق. موضوع: بهار اسلامی و یک جنگ ناتمام. دکتر عباسی: فرهنگ قربانی کردن فرزند یا پسر کشی دارای سابقه ای دیرینه در تاریخ است که نمونه آن را می توان در پسر کشی رستم در شاهنامه مشاهده کرد ...