بزمجه

بزمجه ها بزرگترین سوسمارهای جهان هستند . نمونه هایی از این سوسمارها در در دشتهای پیرامون کوه گنو در هرمزگان زندگی می کنند. نمونه ای از بزمجه ها تا 3 متر طول و 100 کیلو وزن هم می توانند رشد کنند اما سوسمارهای این منطقه تا 120 سانتیمتر رشد می کنند. زبان بلند و دوشاخه یکی از مهمترین اعضای این جانور است و مثل مارها با آن ویژگی های محیط و اشیاء جاندار و بی جان پیرامون خود را بررسی و شناسایی می کند . اگر این جانور موفق به گاز گرفتن شود بسیار دردناک خواهد بود البته لازم به ذکر است که هیچگونه سمی ندارد.