ویروس کرونا و راه پیشگیری هشدار

ویروس کرونا چند سالی است که در ایام حج نگرانی هایی را ایجاد کرده است.// خطر هشدار مراقبت مواظب بودن توصیه پزشک دکتر درمان بیماری خطرناک دقت کردن حاجی انتقال منتقل کردن رعایت بهداشت فردی عمومی اطلاعات عمومی دانستنیهای ضروری سودمند مفید