وحشت در ایستگاه اتوبوس

ین کلیپ بسیار خنده دار رو از دست ندهید (پیشنهادی ما به شما دوستان) . در این کلیپ، مرد جوان کوتاه قدی خودش را شبیه یک شخصیت ترسناکی می کنه و در یک ایستگاه اتوبوس به صورت پنهانی قرار میگیره. یک دفعه برق های اتوبوس کم و زیاد و در انتها قطع میشه و ناگهان… .