تحریم ها باید برداشته بشوند، توقف و تعلیق نداریم

گزیده بیانات امام خامنه ای (روحی فداه) در دیدار رئیس و اعضای خبرگان رهبری / ۱۲ شهریور ۹۴