مهزیار موسوی

کارگردان و نویسنده : مهزیار موسوی

تصویر بردار و تدوین : مهدی مرادی

بازیگران :

رضا حمزه لوییان

پریسا امراللهی

زهرخ نوری

اریوبرزن نوری

سالار کارچانی