اجرای زنده مهدی مقدم در عروسی دو معلول

کلیپی از ازدواج دو معلول و حضور ستاره هایی از جمله مهدی مقدم در این مراسم.
مهدی مقدم در این مراسم آهنگ های شادی رو به صورت زنده اجرا کرد.