استاد علیرضا پناهیان: از کجا آغاز شد؟

استاد علیرضا پناهیان: از کجا آغاز شد؟

من فقط از این دومینو می ترسم؛ از دومینویی که یواش یواش شروع کنند تا برسد به گودی قتلگاه! یک دومینویی شروع شد و به کربلا منجر شد. می دانید کربلا از کجا آغاز شد؟ از آنجایی آغاز شد که ابوموسی اشعری...

من فقط از این دومینو می ترسم؛ از دومینویی که یواش یواش شروع کنند تا برسد به گودی قتلگاه!