اندیشگران جامع صنعت ایرانیان
Ajsi
شرکت اندیشگران جامع صنعت ایرانیان بزرگترین، مجهزترین و برترین شرکت خاورمیانه است، که دارای گواهی نامه از انستیتوی پاستور ایران، گواهی GMP، گواهی معتبرسازی،گواهی فرآیند نو ترکیب دارویی ،از وزارت بهداشت میباشد.

برای ارتباط با شرکت اندیشگران جامع صنعت ایرانیان با
۰۹۳۵۲۲۶۷۳۹۶
تلفن دفتر کرج:
026-34308535 
دفتر تهران :
22954192
تماس حاصل نمایید. ما همچنان پاسخگو و همراه شماییم.
سایت:https://ajsico.com
ادامه...

ویدئوهای کانال