میکروسمنت اذران مدرن

اذران مدرن بی واسطه انواع میکروسمتن را در اختیار شما قرار خواهد داد کافی است که به لینک ذیل مراجعه کنید
https://azaranmodern.com/کفپوش/میکروسمنت/

دیر زمانی نیست که میکروسمنت در کشور حضور یافته است و چون متریال خاصی است هر شخصی و یا شرکتی از پس اجرای این متریال درجه یک نمی توانند بر بیاییند، هر چند که به مرور زمان و بعد از نصب کردن در دو تا سه پروژه توانستیم این متریال ارزشمند را در ایران جا بندازیم و به لطف تبلیغات گسترده این موضوع انجام شد ولی هنوز راه مانده است تا حق اجرای میکروسمنت عطا شود
021-58604
09198157161
09208157161