اذران مدرن
اذران مدرن
همیشه هنر معماری و اجرای دکوراسیون زیبا یکی از خط مش های شرکت آذران مدرن است چرا که در هنر معماری، دانش ریاضیات به خصوص هندسه بسیار مهم است.مباحث انرژی پایدار، طراحی سازه از جمله زمینه هایی هستند که در معماری مهم هستند و بدون آنها هنر معماری شکل نخواهد گرفت.اما هنر معماری تمام آنچه با روح و معنویت انسان در ارتباط است را نیز در خود دارد. هنر معماری به سبک های مختلفی دسته بندی می شود و شاکله ی وجودی شرکت را بر پایه معماری صحیح و اصولی، شکل گیری نموده ایم.
ادامه...

ویدئوهای کانال