اموزش ریاضی هفتم فصل هفتم

در این ویدئو،قسمت اول از فصل هفتم ریاضی هفتم که به مبحث توان و جذر اختصاص دارد آموزش داده شده است.برای مشاهده ادامه آموزش های فصل هفتم ریاضی هفتم از لینک زیر استفاده نمایید:
http://yon.ir/jvmrq
تلگرام:@ba1clickbeyamooz2
سایت:beyamooz.com