دمنوش گریپ فروت چربی سوز و لاغر کننده

دمنوش گریپ فروت 111
Grapefruit Tea
ترکیبات: گریپ فروت، لیمو ترش،زنجبیل،انار ،به
خواص:
• تصفیه خون و پاکسازی کلیه و کبد
• موثر برای تولید قند و مواد حیاتی بدن
• کاهش وزن و کاهش کلسترول خون

???? با خوردن دمنوش گریپ فروت بصورت ناشتا چربی میسوزانید، سموم از بدنتان دفع شده، خونتان تصفیه و کبد و کلیه تان پاکسازی میشوند ورگ ها را از وجود کلسترول و رسوبات پاک میکند.
https://chitashop.com/product/%d8%af%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b4-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%be-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%aa-111/