ایمپلنت فک بالا و مسائل آن

در کاشت دندان در فک بالا مسائلی چون تحلیل استخوان ایمپلنت دندان جلو و یا درگیری با سینوس و عمل سینوس لیفت برای ایجاد فضای نشستن ایمپلنت دندان وجود دارد . در صورت مواجهه با اینگونه مسائل بهتر است به متخصص ایمپلنت رجوع شود.
کلینیک دندانپزشکی تخصصی Dencare تلفن: 22023658
www.dencareclinic.com