کتاب داستان های کلیه و دمنه اثر بهروز حمیدی

کتاب داستان های کلیه و دمنه اثر بهروز حمیدی
قیمت : 9000 تومان
قطع : وزیر (22 در 17)
جلد: وزیری
تعداد صفحه : 112
https://affstat.adro.co/click/96af40f4-6663-449f-b747-cace62911c5e

شامل داستان های: نیش مار و زنبور، کبک ساده لوح، پیری مار و تدبیر او، مرد هیزم شکن، زود قضاوت کردن، الاغ مغز ندارد, میمون وفادار, شیر سازها، شیر و خرچوش باهوش, دوستی لاک پشت ها با عقرب, گرگ نادان و الاغ زرنگ و … در قسمتی از این کتاب می خوانیم : دو کبوتر بودند در گوشه مزرعه ای با خوشحالی زندگی می کردند. در فصل بهار، وقتی که باران زیاد می بارید، کبوتر ماده به همسرش گفت: این لانه خیلی مرطوب است. اینجا دیگر جای خوبی برای زندگی کردن نیست. کبوتر جواب داد:…این کتاب را نشر داریوش منتشر کرده و توسط هافکو به فروش می رسد.