دستگاه مخمل پاش | پودر مخمل 09385324434 چسب مخمل

دستگاه مخمل پاش با گارانتی قیمت دستگاه آبکاری

دستگاه آبکاري فانتاکروم سه مخزن استيل با پنومانيک وپيستوله دوجزيي مخصوص فانتاکروم
محلول آبکاري بدون زردي
فرمول آبکاري غير گلوکوزي
انواع کيلر زيرکار وروکار
دستگاه مخمل پاش صنعتي مخمل پاش
با برد کره بدون برق گرفتگي
4 کاره
اکليلپاش
چمن پاش
جير پاش
مخمل پاش
با بالاترين بردوقدرت پاشش در بازار
تامين مواد اوليه
پودر مخمل.پودر اکليل.چسب ضد اب
09192075483
09385324434