استقبال پرشور از پرسپولیسی ها پس از بازگشت

پرسپولیس ساعاتی قبل از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) به ایران بازگشت و پاداش برتری این تیم مقابل نماینده عربستان و صعود به دیدار نهایی از سوی باشگاه به صورت چک به بازیکنان پرداخت شد.