دانلود آهنگ چشم آهو فرزاد فرخ

دانلود آهنگ چشم آهو فرزاد فرخ
https://bamiseda.ir/?p=22676
تا دیدم تو را عشق در دل شد آوار دل بستم این دیوانه

را هی مده آزار چه کردی آتش به پا کردی بر جان نشستی

با این گرمی بازار ای پری روی من سیه ابروی من عشق

دلخواه منی چشم آهوی من ای پری روی من سیه ابروی

من عشق دلخواه منی چشم آهوی من چشم آهوی من

با چشم و آبروت وای بردی دلم زود جان محو تو میشم بس

که شیرین زبانی کمتر بکن ناز هی قلب مرا تا کی در بند خود