بازداشت عامل ارسال فیلم به مسیح علی‌نژاد

فردی که در پی تذکر یک آمر به معروف درباره حجابش، از او فیلم گرفت و برای مسیح علینژادفرستاده بود، ساعاتی پس از انتشار فیلم، توسط ماموران پلیس شناسایی و بازداشت شد.
https://eghtesaad24.ir/news/125909