وزیر نفت: سهمیه ‌بندی بنزین را من لغو نکردم

زنگنه در مجلس : سهمیه‌بندی بنزین را من لغو نکردم تصمیم دولت بوده است و مجلس هم مخالفت نکرده است، چرا پس از چندین سال به من اعتراض می‌کنید.