کاشی معرق | قیمت و خرید کاشی سنتی ایرانی | مراحل ساخت | معماری سنتی آرچی لرن | قسمت دوم | 2022

اطلاع از قیمت و خرید کاشی سنتی در وبسایت گروه معماری سنتی آرچی لرن ????
https://b2n.ir/q62193
مقاله کامل کاشی معرق در معماری ایرانی اسلامی (ویژگی ها و 13 مرحله تولید) در لینک پائین ????
https://b2n.ir/u11409
این ویدیو قسمت دوم از مجموعه ویدیوهای آشنایی با مراحل ساخت کاشی معرق است.
مراحل ساخت کاشی معرق:
باید بر مراحل مختلف کار کاشی معرق که مستلزم وسواسی عظیم است تأكيد کرد:
ابتدا کاشیهای چهارگوش یکرنگ از هر یک از رنگهای لازم برای اجرای کار تهیه می شود که معمولا زرنیخی، لاجوردی، سبز، زمردی، زرد زعفرانی، سفید و سیاه و صورتی سرانجام اندکی قهوه ای و سرخ است.
نقاشی که طراح تزیینات است، الگوی کاغذی کپی شده از روی نقشهای مطلوب هر قطعه را تهیه می کند. سپس الگوها ، روی سطح مربع به رنگ منتخب چسبانده می شود. آن گاه ، به طوری که گدار می نویسد ، قطعه کاشی ، طبق الگوی چسبیده روی آن ، با کمک تیشه ای دارای شکافهای افقی و رنده و سوهان ، بریده می شود.
سپس مرحله نهایی می رسد : قطعات بریده شده مختلف ، پشت و رو ، سوار می شوند، یعنی سطح رنگین به پشت قاب کاشی چهارچوب دار، که سوار کردن کل کار در آن می گیرد، نصب می شود. محلهای اتصال قطعات باید آنقدر دقیق باشد که وقتی مجموعه را در گچ قالب گیری می گذارند که تکه های موزاییکی به هم بچسبند، پس از آنکه قاب کاشی از قالب درآمد، جاهای چسبیدن قطعه ها ، فقط به صورت باریکه های بسیار نازک سفید دیده شود. البته این روش جز برای سطوح عمودی و تخت عملی نیست برای گنبدها نمی توان به این طریق عمل کرد.