دانلود آهنگ عشقم عاشقتم محسن ابراهیم زاده

دانلود آهنگ عشقم عاشقتم محسن ابراهیم زاده
https://bamiseda.ir/?p=23112
همه ی جون منی تو نبضمی میزنی تو حس

خوش پر از عشقی عطر رو یپرهنی تو با تو

حال دلم خوبه دل دیوونه ی توئه خوش نشستی

توی قلبم اینجا خونه ی توئه دستتو میگیرم واسه

تو میمیرم آخر عشقم عاشقتم عشق منو کن باور