دستگاه نگین زن چند قالبه2.mp4

-1دستگاه های صنعتی نگین زن پالس کو
از دستگاه نگین زن برای نصب انواع نگین ها و طرح های مختلف بر روی لباس های معمولی و مجلسی استفاده می شود.
شماره های تماس 09153140037_ 05138849952
محصولات صنعتی اورگان ساخت ژاپن