پاسخ سازمان سنجش آموزش به اعتراض داوطلبان دانشگاه فرهنگیان

سخنگوی سازمان سنجش آموزش در خصوص اعتراض داوطلبان دانشگاه فرهنگیان توضیحاتی را ارائه کرد.