cdn چیست و چه کاربردی دارد ؟ شبکه توزیع محتوا چیست

CDN در واقع یک سیستم است که با فعالسازی آن بر روی سایت خود، می‌توانید باعث افزایش سرعت آن شوید. در واقع زمانی که از این شبکه بر روی سایت خود استفاده می‌کنید، شما از نزدیک‌ترین موقعیت جغرافیایی نزدیک محل خود، محتوا را دریافت می‌کنید که همین موضوع باعث افزایش سرعت لود می‌شود در حالی که برای دیگر سایت‌ها چنین نیست! باور نمی‌کنید؟

سری به سایت گوگل و یک سایت معمولی بزنید. گوگل چرا اینقدر سریع و راحت باز می‌شود؟ فقط به خاطر این که بار گرافیکی کمی دارد؟ گوگل از CDN یا CONTENT DELIVERY NETWORK استفاده می‌کند که باعث بهبود این وضعیت می‌شود.
منبع : cdn چیست تاس