توضیحات معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان درباره سقوط پهپاد

توضیحات معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان