قابلیت ماشین ضبط در تلویزیون اسنوا

با استفاده از ماشین زمان می توانید برنامه ی مورد علاقه خود را ضبط کنید و هر زمان که دوست داشتید تماشا کنید.جهت اطلاع بیشتر می توانید به سایت انتخاب سنتر مراجعه کنید.
https://www.entekhabcenter.com/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7/