لحظه ورود ترامپ به کاخ سفید

رییس جمهور آمریکا به محض خارج شدن از بالگرد در حیاط کاخ‌سفید، ماسک خود را برداشت و با سلام نظامی وارد ساختمان کاخ شد.