یک جمله معروف

یک جمله معروف در بورس:
تا وقتی سهمی را نفروخته ای نه سود کردی نه ضرر کردی...
یعنی اون سهمی که در سبد سهامتون وجود دارد تا وقتی نفروشیش نه سود داری نه ضرر.
برا همین روحیه افرادی که نوسان گیر هستند یعنی سر یک هفته سهم رو میفروشن، اون افراد استدالشون اینکه سود نقد میخان و سود رو کاغذ به دردشون نمیخوره.
انواع ریسک:
ریسک سیستماتیک که بر روی همه بازار تاثیر میزاره.
ریسک غیر سیستماتیک که بر روی یک شرکت یا صنعت خاص اثر میزاره.
bursicaal.com