قسمت 6: شبه‌علم موفقیت وجود خارجی ندارد!

آیا موفقیت علم است یا شبه‌علم؟ چگونه می توانیم تشخیص دهیم که موفقیتی وجود دارد یا اینکه نوعی نیرنگ و حیله برای لینک مغزی است. جهت دانلود رایگان قسمت هفتم به آدرس زیر مراجعه کنید: https://tarhenoor.com/success