مشاوره آنالیز رشد کسب و کار
فاطمه خاکسار
من فاطمه خاکسار، مدیر سایت طرح نور هستم. به مدت 15 سال سابقه فعالیت در زمینه طراحی تجربه کاربری در کسب و کار دارم و تخصصم مشاوره آنالیز رشد کسب وکار (آنلاین+آفلاین) است. عاشق آنالیزهای پیچیده غیرقابل حل بودم و هستم و در تحلیل‌هایم تماماً با اعداد و ارقام بدون حدسیات آنالیزهایم را انجام می‌دهم و با اقتصاددانان بزرگ ایران ارتباطات دارم تا بهترین استراتژی‌ها را به شرکت ها ارائه و پیشنهاد کنم. اینگونه نتایج را برای مدیران کسب و کارها ضمانت می‌کنم.
ادامه...

ویدئوهای کانال