سهامداران شرکت اپال پارسیان سنگان

لینک گروه سهامداران اپال
https://t.me/soplall
جهت دریافت اخبار سهم به لینک زیر مراجعه کنید
عرضه اولیه#اپال پارسیان سنگان