اکسل خرید و فروش فصلی

اکسل خرید و فروش فصلی برنامه ای به منظور تسهیل در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و انتقال اطلاعات خرید و فروش فصلی به برنامه TTMS اداره محترم دارایی طراحی و ارائه شده است.

این برنامه به گونه ای طراحی شده که با کپی ریز اطلاعات خرید و فروش هر فصل خود در برنامه، برنامه اطلاعات شما را مطابق با فرمت اکسس برنامه TTMS مرتب و آنها را به برنامه TTMS منتقل می کند و شما خیلی سریع و راحت می توانید مالیات بر ارزش افزوده (خرید و فروش فصلی) خود را در سامانه دارایی بارگذاری نمایید.

https://mohasebyar.ir/?p=3674