سه و نیم روش ایجاد مزیت رقابتی برای رستوران و کافی شاپ

یرندسازی رستوران و بازاریابی رستوران به طور اعم و ایجاد مزیت رقابتی به طور اخص یکی از موارد کلیدی در راه اندازی رستوران یا مدیریت آن است. داشتن حداقل یک مزیت رقابتی می تواند عملیات برندسازی رستوران یا کافی شاپ را سریع تر کرده و در جذب مشتری و افزایش فروش موثر باشد. فرایند برندینگ رستوران بدون داشتن مزیت رقابتی کاری فوق العاده سخت و تقریبا ناممکن است.
من محمد رضایی هستم.
مشاور بازاریابی رستوران، برندینگ رستوران و سیستم سازی رستوران.
راه های ارتباطی
www.restomark.ir
0936-198-7619