شرایط شرکت در آزمون سردفتری اسناد رسمی

برای وارد شدن به عرصه شغل های مربوط به رشته حقوق راه های متنوعی وجود دارد که یکی از این راه ها آزمون سردفتری اسناد رسمی است. علاقه مندان به این مشاغل می توانند در آزمون سردفتری اسناد رسمی در سال ۱۴۰۰ شرکت کنند.

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%db%b9%db%b7/