گذشته رو رها کن

برای قدم گذاشتن تو یک مسیر جدید و یک شروع دوباره اولین و مهم ترین کار این هست که گذشته رو به طور کامل رها کنید.... گذشته خوب یا بد گذشته و فکرکردن به اون هیچ فایده ای نداره باید به خودتون قول بدید که دیگه به روزها و اتفاقات گذشته فکر نکنید

با ما همراه باشید

یوبان آکادمی امید وانگیزش

http://youbaan.ir/