مهره شش گوش din 934

از مرسوم ترین نوع مهره ، مهره شش گوش با دنده میلیمتر است. این نوع از مهره
"مهره شش گوش
"
استاندارد مهره شش گوش din 934 آلمان است

مهره شش گوش از نظر گرید چهار نوع است:

مهره گرید ۵٫۶ یا مهره شش گوش آهنی
مهره گرید ۸٫۸ یا مهره فولادی
مهره گرید ۱۰٫۹ یا مهره شش گوش خشکه
مهره شش گوش گرید ۱۲٫۹