ماشین سورتینگ رنگی محصولات
شرکت مهندسی علم و فن آراد
شرکت مهندسی علم و فن آرادسازنده و ارائه دهنده انواع ماشین های سورتینگ رنگی
www.aradst.com _ 02156236956 _ 09392187696 _ t.m/aradsorting

ویدئوهای کانال